Investering

InvesteringMarkedet for investeringsrådgivning er meget præget af et virvar af interessekonflikter, skjulte honorarer og rådgivning, som du ikke kan gennemskue for hvis skyld ydes. I Confida har vi besluttet, at det skal være anderledes – her betaler du for den rådgivning du får og der er INGEN skjulte gebyrer eller agendaer bag de råd som vi giver!

Der er flere forhold, som gør investering til en jungle dette er blot nogle af dem vi ser:

 • Mange prøver, at forudsige fremtiden, men historien viser, at det ikke kan lade sig gøre!
 • Omkostningerne ved handel uden for det professionelle marked gør det ufordelagtigt for private kunder at handle hyppigt.
 • Prisen for at handle er skjult i tegningsprovisioner og kursspread (forskellen på købs- og salgsprisen)
 • Der er for mange dyre aktive foreninger, hvor du ikke belønnes for den aktive strategi.
 • Nøgletallet ÅOP er misvisende idet det forudsætter at du kun udskifter dine investeringer hvert 7. år – reelt er omkostningen langt højere.
 • Middel risiko – hvad er det? Det er der mange forskellige holdninger til afhængig af dit valg af bank/pensionsselskab.
 • Nogle banker anviser deres kunder en investering i højt risikable obligationer for den del af deres investering, som skulle være den sikre del – men husker de, at oplyse om risikoen? Erfaringen siger, at det ikke altid er tilfældet og det er ikke fair!

Selv om der kom nye regler for oplysning til forbrugerne omkring formidlingsprovision pr. 31.12.2012 vil de fleste nok blive ganske overraskede over den årlige udgift – ved du hvad du betaler? læs mere i artiklerne Får du valuta for pengene og “Den halve sandhed”.

 

I Confida er favoritterne nøje udvalgt og efter følgende kriterier:

AKTIER:

   • Hvis afkast efter omkostninger ikke kan slå et sammenligneligt markedsafkast anbefales en passiv forvalter
   • På ugennemsigtige underanalyserede markeder, hvor det for de dygtigste forvaltere viser sig muligt, over en årrække, at slå markedet anbefales en forvalter, som aktivt vælger virksomheder ud, at investere i
   • Timing af markedet er en disciplin, som stort set ingen mestrer, hvorfor verdensindekset vil være rettesnoren for landefordelingen

OBLIGATIONER:

   • Obligationsmarkedet indeholder mange muligheder og ikke mindst risici. Når vi anbefaler obligationer til kunder bliver de oplyst om risikoen i de muligheder, som findes
   • Virksomhedsobligationer deles op i de to klasser der er:
    • HYB: høj risiko og knapt så god kreditvurdering samt høj rente
    • IG: lavere risiko, god kreditvurdering og lavere rente
   • Investering i stats- og realkreditobligationer er forbundet med mange udtræk og rentebetalinger, som skal reinvesteres, med omkostninger til følge – derfor har vi valgt en løsning, som sikrer, at reinvestering sker og udføres af en professionel forvalter
   • Investering i statsobligationer kan også ske i lande, som har en væsentlig højere rente end staterne i Nordeuropa. Her er risikoen og afkastet over tid højere end på traditionelle obligationer

REBALANCERING:

Det vigtigste, når du skal sammensætte din investering er din risikoappetit. Den er udgangspunktet for rådgivningen i Confida og når der kommer ubalance i dine investeringer som følge af kursudviklingen.
Eksempel: Din risikoappetit svarer til, at investeringen skal ske med 50% i aktier og 50% i obligationer. Over en periode stiger aktierne så meget, at andelen kommer til at udgøre 57%. Her vil vi kontakte dig og anbefale, at du får investeringen rettet tilbage til de oprindelige 50/50. Dette vil over tid give dig et bedre afkast, med mindre kursudsving end hvis du intet foretager dig.

   1. Du kan vælge, at vi rådgiver dig om dine investeringer som de er i dag og hvad vi kan se af muligheder i forhold til din risikoappetit.
   2. Du kan vælge, at vi løbende rådgiver dig om dine investeringer, følger op på fordelingen mellem risiko og lav risiko, kontakter dig når vi har forslag til ændringer og udarbejder porteføljerapporter så du kan følge dine investeringer.

 

Hvis du er interesseret i at høre, hvad vi kan gøre for dig, kan du kontakte Confida ved at bruge Kontaktformularen

Tilmeld dig til Confida Nyhedsbrev

Confida udsender jævnligt et nyhedsbrev med aktuelle emner, kommentarer til samfunds-debatten, samt gode råd. Vil du modtage nyhedsbrevet, tilmelder du dig ved at udfylde felterne nedenfor.
* = Obligatorisk felt

Artikler og viden

© 2014 - Confida. All Rights Reserved. Powered by Wordpress and Design by We Create Web Designs