Pension

Der er mange muligheder for opsparing til pension. Nogle gør det på en pensionsopsparing, andre afdrager gæld og andre investerer i kunst og værdigenstande. Hvad der er den rigtige løsning for dig, afhænger af din indkomst både nu og fremover, dine værdier, din alder og skat.
Der kan være store økonomiske fordele ved en pensionsopsparing og mange er omfattet af en via deres arbejdsgiver. Pensionsopsparingen er typisk den største opsparing vi foretager i livet og derfor er det vigtigt, at du bruger tid på at forstå, hvordan den virker og at du sætter dig ind i om du har truffet de rigtige valg – både i forhold til opsparing, forsikring og investeringer.

I Confida kan vi give dig overblikket over din pension, forsikringer og investeringen af din opsparing, så du er sikker på, at have det som du har brug for – hverken mere eller mindre.

Når du planlægger din pensionering

Ikke nok med, at det er en stor beslutning, at stoppe arbejdslivet, det er også en ny økonomisk virkelighed som du skal forhold dig til. Der kommer ikke automatisk penge ind på kontoen hver måned fra din arbejdsgiver eller din virksomhed – nu er tiden kommet til, at du skal til at bruge af den opsparing, som du har lagt til side gennem et helt arbejdsliv.

Du skal træffe beslutning om, hvilke penge du skal bruge først – er det pensionerne, friværdien, den opsparede værdi i virksomheden, opsparingen i værdipapirer, realisering af investeringer? Svaret afhænger af forventet levealder, ønsket levestandard, skal du blive boende og hvor lang tid, ønsker du at efterlade penge til næste generation, skat, offentlige ydelser for blot at nævne nogle – læs mere her De store planers alder(en artikel jeg skrev i 2010 for Formuepleje)

Confida kan hjælpe dig med at få overblikket så du træffer de valg, som passer til dig. Som afslutning på rådgivningen får du et referat, som beskriver baggrunden for de valg du har truffet og særligt, hvad du skal være opmærksom på, hvis nogle af forudsætningerne ændres.

Hvad kan vi hjælpe med?

Hvis du er interesseret i at høre mere kan du kontakte Confida ved at bruge Kontaktformularen.