Business 5/10-15: Mændene er 3 skridt foran kvinderne

Confida har i denne artikel kommenteret en undersøgelse som PFA har foretaget for Berlingske Business. PFA mener at have bevis for at mænd er mere interesserede i deres pengesager og i særdeleshed i ekstra opsparing på pension fordi de har forstået hvad det går ud på…..

Lige den vinkel er vi ikke enige i – læs:Mændene er tre skridt foran kvinderne.

Carsten Holdum, PFA, har nemlig glemt hvordan familiemønsteret ser ud i Danmark. Det er oftest kvinderne som går på barsel, nedsat tid herefter og som følge heraf også har en mindre løn og dermed færre penge at sætte af til ekstra pension. Selvsamme undersøgelse viser også tydeligt, at når kvinderne er tilbage på fuld arbejdstid og i gang med deres karriere kommer der en periode, hvor de bidrager yderligere til pensionen end mænd. Vi synes, at det er dejligt, at økonomi også en prioritet for kvinderne og det er også det vi oplever hos vores kunder.

I vores verden er det et klogt valg kvinderne tager på mange punkter. Blot fordi der ikke indbetales ekstra på pensionen betyder det jo ikke at der ikke spares op. Men der kan være bedre steder at foretage opsparingen.

På et punkt er vi dog enige med PFA og det er, at jo før man foretager den ekstra opsparing jo længer er der til at få pengene til at yngle.

Denne meget ensidige læsning af tallene fra PFA og Confida’s kontante svar herpå affødte en henvendelse fra PKA, som netop har fået foretaget en undersøgelse af deres medlemmers indbetalingsmønster. I PKA er 80-90% af medlemmerne kvinder. Vi bidrog også til en artikel på deres web – læs den her:Kvinderne har øget pensionen med knap 100%.

Business 5/10-15: Mændene er 3 skridt foran kvinderne

Kontakt Marianne