Kan du også spare på bidragssatsen, Børsen 15. marts 2016

Confida kommenterer i “Er dit hus steget i værdi” på hvad der sker – eller rettere ikke sker når din bolig stiger i værdi. Du får nemlig ikke pr. automatik sat din bidragssats på dit kreditforeningslån ned når din bolig er steget i værdi – ej heller når du lægger lånet om. Du skal altså selv være opmærksom, når du står foran at skulle omlægge lånet eller blot kan konstatere at husene i dit område er steget i værdi og det er et par år siden du sidst optog lån og dermed forhåbentlig sidst fik bidragssatsen sat ned.

Det du gør er at kontakte din bank (for det er jo dem som er kontaktpersoner til kreditforeningen) og bede dem om at få revurderet din bolig sådan at du kun betaler den bidragssats som du max. skal. Vi oplever en del banker som slår sig i tøjet idet hovedargumentet er at de jo heller ikke sætter bidragssatsen op når boligen falder i værdi, men hold fast. Der er virkelig mange penge at spare hvert år og det løber op når du ser på besparelsen i hele lånets løbetid.

Kan du også spare på bidragssatsen, Børsen 15. marts 2016

Kontakt Marianne