Kunderne betaler selv for PFA’s gyldne løfter, Business 16.1.2015

Confida kommenterer i denne artikel i Berlingske Business 16.1.2015 PFA’s brug af eksisterende kunders reserver til at købe nye kunder til selskabet.

PFA er et kundeejet selskab og det burde betyde at man gør alt for at minimere omkostningerne og at det overskud der er føres tilbage til kunderne (de eksisterende), men det er her kæden hopper af. For det som man betaler som kunde i PFA for at der stilles egenkapital til rådighed er lige så højt, som i selskaber der er ejet af storbanker og det vækker undren – ikke kun i Confida.

Det er en velkendt praksis, at pensionsselskaberne bruger nogle af de eksisterende kunders reserver til at hverve nye kunder til fællesskabet. I PFA’s version er skruen lige strammet en tand for meget, hvilket de følgende dages artikler også kastede lys over.

Bla. tabte PFA sagen mod Finanstilsynet i Erhvervsankenævnet og måtte overføre penge fra egenkapitalen til kundekapitalen.

Men der er to vinkler at anskue debatten om PFA og kundekapital fra. Den ene er konkurrenternes (den øvrige pensionssektor) og den anden er kundernes.

Der er ingen tvivl om, at Kundekapital er et fantastisk påhit, som tilgodeser de kunder det tilbydes og som giver et markant forspring på afkast i forhold til konkurrenterne. Men kigger man ned i maskinrummet kan man se, at det ikke alene er udtryk for dygtig investeringsarbejde, men i højere grad en teknisk omfordeling af midler i PFA.

Set fra kundens synspunkt er det jo irrelevant – at få et højere afkast fordi man har været heldig at få tilbudt kundekapital er jo lig med flere penge i pensionstilværelsen (hvis alt går godt).

Set fra konkurrenternes synspunkt er det en torn i øjet idet det bliver sværere at sammenligne afkast på tværs af selskaberne og dermed kan PFA fremstå dygtigere end de reelt er.

En af de ting som Confida mener at PFA bør fokusere på er hvem de tilbyder kundekapital for det er nemlig ikke alle kunder i PFA der får tilbuddet. Ca. 10% af kunderne står udenfor og det er ikke fordi de ikke er attraktive!

Til de kunder kom Confida med en klar opfordring: “Jer, som ikke er omfattet af Kundekapital – find nye græsgange. I har fået stemplet som uinteressante”. Og den opfordring står vi ved!

Er du en af de kunder i PFA, som ikke har kundekapital så hjælper vi gerne med at give dig overblik over de muligheder du har for at ændre dit valg af samarbejdspartner!

Kunderne betaler selv for PFA’s gyldne løfter, Business 16.1.2015

Kontakt Marianne