Pensionsforlig – del 1

Det nye pensionsforlig kommer til at få betydning for dig, som ikke allerede er på pension. Der er såvel positive takter som stramninger. Disse vil vi stille skarpt på i denne artikel.

Aldersopsparing
Er du i farezonen for at blive modregnet i dit pensionstillæg, har det gennem længere tid været smartere at spare op på andet end pension til sikring af økonomien ved pensionering. Aldersopsparingen så lyset i 2013 da muligheden for at spare op på kapitalpension blev afskaffet. Ligesom kapitalpensionen giver aldersopsparing ikke modregning i tillæg til folkepensionen.

For at begrænse opsparing på aldersopsparing for ikke at kunne spekulere for meget i reduktionen af pensionstillæg nedsættes indbetalingsbeløbet fra 29.600 kr. til 5.000 kr. pr. 1.1.2018. Dog har man mulighed for at spare op til 50.000 kr. op 5 år før folkepensionsalderen. Og yderligere 50.000 kr. i 5 år efter opnået folkepensionsalder (alene muligt hvis ingen andre pensioner med skattefradrag udbetales samtidigt).

Udbetalingsmulighederne er udvidet til at kunne ske som en sum, i rater eller livsvarigt

Reglerne er komplicerede og det giver ikke mening at begrænse opsparingsmulighederne i årene op til pensionering. Vi ville i stedet have foretrukket en udfasning af pensionstillægget over en årrække i stedet for krumspring og udenomssnak for det er jo i virkeligheden det som er den ømme tå.

Pensionsudbetalingalder
Endnu en dato at huske på – 22.6.2017. Pensionsaftaler oprettet efter denne dato kan tidligst udbetales 3 år før opnået folkepensionsalder. Dermed ensstilles udbetalingsalder med efterlønsalder.

For dig som flytter din pensionsopsparing over til en nyoprettet ordning (ved arbejdsgiverskifte) skal du sikre dig at du bevarer din oprindelige udbetalingsrettighed som både kan være udbetaling ved 60 år eller 5 år før opnået folkepensionsalder.

En positiv udvikling er at ratepensioner nu kan udbetales over max. 30 år (tidligere 25 år). Det spejler at vi levere længere og nedbringer beskatningen for mange samt sikre at pengene rækker. Tilbage er blot at ønske, at alle pensionsselskaber kan investere opsparingen under udbetaling så du også får et afkast af din opsparing, i hele udbetalingsperioden.

Efterlønsbidrag
Fra den 1. januar 2018 og frem til den 30. juni 2018 kan du få tilbagebetalt dit efterlønsbidrag skattefrit. Fordelen består i at du ved indbetaling har kunne fratrække opsparingen som et ligningsmæssigt fradrag, mens udbetalingsbeløbet er det samme som opsparingen.

Du skal dog ikke tage imod tilbuddet hvis du planlægger at gå på pension eller optjene de skattefrie præmier for at arbejde til folkepensionsalderen. Her vil det som staten lægger til langt overstige den skatterabat du kan få her og nu.

Hvis du derimod har en meget høj pensionsopsparing og gerne vil stoppe før folkepensionsalderen, men ikke vil kunne få efterløn pga. modregning kan det være en god idet at få dem udbetalt.

Opsat folkepension
Vælger du at arbejde efter din folkepensionsalder skal du undersøge muligheden for at opsætte (udskyde) din folkepension. Det afhænger af din indkomst om det er en god ide.

Opsætter du folkepensionen optjener du et ventetillæg.

Det nye i pensionsforliget er at du nu kan få udbetalt ventetillægget enten som:

  1. Et engangsbeløb og en 10 årig udbetaling
  2. En 10 årig udbetaling
  3. Livsvarigt (som nu)

Afhængig af din levealder skal du benytte mulighederne. Men da vi jo ikke kender vores udløbsdato må vi vælge en af de tre løsninger. Typisk sker der det at jo længere du arbejder jo kortere lever du så det kan tale for løsning 1 og 2.

Positivt er det at muligheden er kommet og at man nu har en reel mulighed for at opleve den økonomiske gevinst af den udsatte pensionering.

 

I Confida synes vi, at pensionsforliget på mange punkter er positivt, men at reglerne på ny er blevet kompliceret yderligere. Om det er muligt at finde en let og forståelig måde at spare op til pension kan være svær at få øje på, men der er ingen tvivl om at det er vigtigt at spare op. Du skal blot gøre det smart så det ikke bliver til ulempe for dig. Det betyder at du ikke nødvendigvis skal bruge en pensionsopsparing som din opsparingskonto og at det du sparer op på gennem årene med fordel kan ændres så du får en optimal økonomi på 1. kl. den dag du skal til at leve af din opsparing.

Pensionsforlig – del 1

Kontakt Marianne