Provisionsforbud – med store huller

Om få dage træder det nye provisionsforbud i kraft – 1.7.2017 – de såkaldte MIFID II regler. Forbuddet skulle sikre, at der ikke er interesse sammenfald med din bank, som vælger hvad du skal investere i, og så dem som betaler banken for lige netop at vælge dem.
Tilmed skulle de nye regler sikre gennemsigtighed for kunderne så de bedre kunne få indblik i hvad de betaler for investeringsservicen.

Fra dansk side har man valgt en vag tolkning af forbuddet. Det gælder nemlig alene hvis banken kan handle på dine vegne – altså fuldmagtsløninger. Det er der utrolig mange af de investeringsordninger, som har eksisteret indtil nu der er. Der har derfor været høj aktivitet i bankerne for at få kunderne over i andre løsninger (hvor de kunne opretholde deres provisionsindtægter), som ikke er omfattet af forbuddet.

De nye produkter præsenteres som bedre for kunderne, men der er kommet nye betalinger til og tilmed pålægges investeringsydelsen nu også moms.

En af den mest udbredte løsninger/tilbud er at ompakke de sammen investeringer som lå i depotet før i en investeringsforening som kunden så køber x antal af (mest udbredt i de mellemstore og små banker). Denne løsning er skattemæssigt udfordret idet afkastet fra foreningen beskattes enten som aktieindkomst eller som kapitalindkomst og da det typisk er blandede investeringer så kan det enten være en fordel eller en betydelig ulempe. Tilmed betragtes overgangen til det nye produkt som et salg og dermed bringes alle gevinster til beskatning hos kunden pr. ændringsdatoen.

En anden er at ændre betalingen så kunden dækker de tidligere provisionsindtægter ved at betale mere i gebyr, men dette momspålægges. Dog er gennemsigtigheden større (bla. Danske Bank tilbyder denne løsning)

Det er ikke overraskende, måske endda ganske forventeligt, men alligevel skuffende, at det danske Finanstilsyn ikke kan gennemskue trafikken og sætte foden ned for disse sugerør ned i kundernes depoter og ikke mindst det uigennemsigtige røgslør af omkostninger.

Det mest overraskende er, at provisioner fortsat er tilladte, selv om du ingen rådgivning får. Vælger du selv at købe en investeringsforening via din netbank vil der flyde en betaling til din depotbank hvert år papiret ligger i det depot. Det var ikke meningen med de nye regler og måske Danmark må rette ind når de øvrige lande i EU implementere reglerne 1.1.2018.

Som tidligere artikler Den halve sandhed og Den fulde sandhed skriver, er ønsket i Confida blot, at du i første omgang kan se, hvad du betaler samt i anden omgang, at du selv kan vælge hvem du ønsker at betale til. Dette ser desværre ud til at have lange udsigter og interessekonflikten mellem den skrappe finanslobby og kunderne ser endnu engang ud til at være tippet over til de professionelle lobbyister.

Provisionsforbud – med store huller

Kontakt Marianne