Den halve sandhed

Hvis du har lavet øvelsen med at regne ud hvad du betaler for det du har investeret i og forhåbentlig løbende bliver rådgivet om skulle man tro at du vidste præcis hvad du betaler, men det er desværre ikke hele sandheden.

For at nærme dig sandheden skal du også kigge på hvilken ÅOP din investeringsforening/-fond har.

Begrebet ÅOP (Årlige omkostninger i procent) indeholder en gennemsnitsbetragtning som forudsætter, at du beholder dine investerings-foreningsbeviser i 7 år inden du skifter dem ud med noget andet. De færreste af de kunder vi har mødt gennem årene har holdt fast i deres investeringer i 7 år eller mere – hvordan ser det ud for dig?

For at pakke begrebet ÅOP ud er her en kort gennemgang. ÅOP består af:

1/7 af emmissionstillæg*
1/7 af indløsningsfradrag**
1/1 af de årlige omkostninger i fonden (husleje, lønninger, beholdningsprovision mv.)
1/1 af handelsomkostningerne

Et eksempel:
Administrationsomkostningerne udgør 0,9 procent. Direkte handelsomkostninger ved løbende drift udgør 0,2 pct. Emissionstillægget er 2 procent. Indløsningsfradraget er 1 procent.

ÅOP bliver hermed (0,9 + 0,2) + ((2 + 1)/7) = 1,53 pct.

*Emmissionstillægget indeholder bla. betalingen til banken for den rådgivning som de yder dig i forbindelse med dit salg (også selv om du uden rådgivning køber dit investeringsprodukt).
**Indløsningsfradraget er det som bliver trukket fra den kurs der stilles af investeringsforeningen til banken som den herefter tilbyder dig når du vil sælge. Betalingen dækker investeringsforeningens omkostninger til at sælge de bagvedliggende aktiver du har investeret i (hvis der ikke er en køber som overtager din andel eller banken vil ligge med den).

På investeringsfondsbranchens hjemmeside www.ifb.dk findes en omkostningsberegner, hvor man kan ændre den gennemsnitslige ejertid og gennemfører man beregningen på globale aktiefonde og en ejertid på 1 år svinger ÅOP’en fra 1,07% til 6,37% – prøv selv: IFB – ÅOP-beregner.

Hertil kommer omkostningerne ved at handle. Der kan både være kurtage og forskel i de købs- og salgskurser, som bliver tilbud dig i forhold til den professionelle investor.

At stille et korrekt regnestykke op er desværre ikke muligt, da bankerne i dag alene skal oplyse beholdningsprovisionen, som de modtager i årlig betaling for at rådgive om dig om dine investeringer, men du kan være sikker på, at holder du ikke dine investeringsvalg i min. 7 år så er dine omkostninger væsentlig højere end den ÅOP som oplyses!

Dermed må alle, der har indgået en porteføljeforvaltningsaftale, hvor der investeres i investeringsforeninger vide, at den reelle omkostning er langt højere end det som oplyses.

I Confida mener vi, at det er ærgerligt at så meget skal foregå i det skjulte, for det fører ikke til andet end utilfredshed, mistro og er med til at underminere tilliden til den finansielle sektor!

Så hvad er alternativet – åbenhed, gennemsigtighed og uafhængighed og ikke mindst, at rådgivere i banker såvel som investeringsselskaber opkræver det som det koster at blive rådgivet direkte hos kunden!

Den halve sandhed

Kontakt Marianne