Den fulde sandhed…

Hvis du har fulgt min artikler om investeringsomkostninger tror du måske at du kender sandheden om omkostninger i dine investering nu, men når sandheden skal frem skal du lige et par spadestik dybere.
Jeg har lavet følgende skitse af hvad der foregår: Det du reelt betaler

De led som går forud for investeringsforeningen og forud for at papiret lander i dit depot koster nemlig også, men de er skjult for dig og for de fleste. Resultatet er, at dit afkast bliver mindre end det burde.

I artiklen Den halve sandhed beskrev jeg, hvorfor du ikke kan stole på den oplysning du får om prisen for investeringsforeningen, som hedder ÅOP (årlige omkostninger i procent), men i dit depot er der andre farer som lurer og det er obs punkterne øverst til højre.

Tag et kig på dit depot/konto og se hvor mange handler, der er foretaget i årets løb. Er det strategien køb og behold (max. 5-10 handler årligt) som din investeringsaftale afspejler så læn dig trygt tilbage, men det er sjældent det jeg ser hos kunder, som søger råd om investering.

Muligvis har din bank kontaktet dig med henblik på råd om skift til en højere risiko (flere aktier og erhvervsobligationer/højrenteobligationer) – mit bedst råd er vær tro mod din strategi og skift ikke risikoprofil selv om det ser lidt kedeligt ud med afkastet på de traditionelle obligationer. Faktisk har den seneste tid vist at der har været gevinster også på obligationer.

Omlægninger – fordi markedet eller tallene viser, at det er mere interessant at investere i ex. Europa eller Japan end det har været længe, altså en forudsigelse af hvad fremtiden bringer – bærer typisk flere omkostninger med sig end det afkast, som det giver.

Rebalancering – betyder, at hvis du på tidspunktet for investeringen ex. har investeret 50% af dine penge i risiko (aktier, erhvervsobligationer, højrenteobligationer) og 50% i lavere risiko (danske stats- og realkreditobligationer) og risikodelen stiger meget sådan at vægten kommer til at hedde 60% i risiko og 40% i lavere risiko så skal den oprindelige balance genindføres ved at sælge 10% af risiko aktiverne og købe 10% i lavere risiko. I min verden er det det eneste fornuftige argument for at ændre i porteføljen som jeg kan tilslutte mig!

Desværre ser jeg alt for hyppige handler, luftige argumenter for omlægninger (ingen garantier), og en jagt efter afkast, som kommer til at ramme utrolig mange investorer som en boomerang, når de risikofyldte investeringer vender pilen nedad som nu.

Den tilstand vi har i dag på investeringsområdet, hvor alt for mange omkostninger er skjult for kunderne er ikke holdbar. Vi bør kunne lægge alle omkostninger frem i lyset – åbenhed og ærlighed ville klæde vores branche – tilmed kunne kunderne træffe deres beslutninger på et oplyst grundlag.

Den fulde sandhed…

Kontakt Marianne