PFA-garantier udløser slagsmål om pensionsportal, Business 5.2.2015

Confida kommenterer i artikel det uhensigtsmæssige i at kundekapital indgår som en del af tallet for investeringsafkast på pensionsportalen: Fakta om Pension

Selv om der nu er indgået et kompromis om at PFA både skal oplyse et tal uden Kundekapital og et med Kundekapital vil det forvirre brugerne. Fordi kunden kan være i tvivl om han har Kundekapital da det jo ikke tilbydes alle. Dermed bør man stille sig selv spørgsmålet: “Hvad er ideen med Fakta om Pension – er det markedsføring eller brugbar oplysning?”

En anden klar uhensigtsmæssighed er, at der er frit slag for, hvad man må komme i investeringsmixet lav/mellem/høj risiko. I det ene selskab kan der indgå risikoaktiver for 80-90% i mellem risiko og i et andet 40-50%. Det betyder, at selskaber med højere risiko i gode afkastår kan præstere mere og synes bedre end de reelt er.

Problemet er at langt de fleste kunder ikke er klar over den risiko de løber – og specielt fordi det ikke oplyses.

Derfor bør de tal som selskaberne oplyser til hjemmesiden være renset for den påtagne risiko – altså det risikojusterede afkast – så kan man bruge oplysningerne til noget og træffe beslutninger på et ordentligt oplyst grundlag.

Men det er jo altid rart at der er plads til forbedring – specielt hvis branchen er villig til at lytte.

PFA-garantier udløser slagsmål om pensionsportal, Business 5.2.2015

Kontakt Marianne