Skatterabat på pensioner storhitter i banker, Business 14.10.2015

Bankerne har fået væsentlig flere af deres kunder til at skifte kapitalpensionen ud med Aldersopsparing. Forklaringen skal findes i forskellen på banker og forsikringsselskaber.

Banker blev hårdt ramt på forretningen da loftet på ratepension blev indført i 2010 og efterfølgende nedsat i 2012 til 50.000 kr. Det var nemlig primært i bankerne at kunderne havde foretaget de ekstraordinære indbetalinger til pension før skattereformen i 2009. Ekstraordinære indbetalinger var henvist til kapitalpensioner og de var ikke så attraktive for kunderne da indbetalingen ingen modregning gav i topskatten.

Som et plaster på såret har mange banker indgået samarbejde med forsikringsselskaber om livrente løsninger, men den fleksibilitet som en rate- og kapitalpension har investeringsmæssigt tilbydes sjældent i livrenteprodukter.

Derfor var potentialet til at få øje på da regeringen besluttede at indføre en skatterabat ved førtidig omlæggelse af kapitalpensioner til Aldersopsparing. Hvis bankerne havde siddet på hænderne ville de ingen muligheder have at tilbyde deres kunder indbetaling til pension – for kapitalpensionen blev lukket for indbetalinger i samme åndedrag som Aldersopsparingen blev vakt til live.

Derfor har bankerne været tvunget til at være aktive i deres rådgivning og overbevisning af kunder om at omlægge til Aldersopsparing. For langt de fleste kunder er det da også en god ide.

Forsikringsselskaberne derimod har ikke været glade for Aldersopsparingen og flere selskaber ønsker ikke at tilbyde deres kunder produktet. Det er tilmed de færreste pensionsordninger, hvor medarbejderne har mulighed for at indbetale på Aldersopsparing. Årsagen er ligetil. For at kunne håndtere Aldersopsparingen som ikke giver fradrag ved indbetaling, men fortsat er lempeligt beskattet på afkast skulle de udvikle et nyt produkt. Dette er omkostningstungt og da selskaberne alligevel væltede sig i indbetaling pga. omlægningen af indbetalingsmuligheder som følge af div. skattereformer, kunne de tillade sig det.

Muligheden for ændring af kapitalpension til Aldersopsparing med skatterabat er dog ophørt ved årsskiftet 2015/2016 (med undtagelse af LD midler).

Vores syn på Aldersopsparing kan du læse i artiklen: Danskere snyder sig selv for skatterabat og artiklen i Berlingske Business her.

Skatterabat på pensioner storhitter i banker, Business 14.10.2015

Kontakt Marianne