Banker forhaler kunders bankskifte, Børsen 29.10.2015

Det er ikke ualmindeligt at et skifte af bankforbindelse kan trække ud. De fleste vil opleve en sagsbehandlingstid på mellem 1-3 måneder hvis det er forholdsvis ukompliceret. Desværre skal der ikke så meget til før bankerne (specielt afgivende bank) finder kundens konti og depoter komplekse og så kan en overførsel til den nye bank trække i langdrag. Vi har set eksempler på 6 måneder og i denne artikel som vi har medvirket i i Børsen er der eksempler på over 1 år. Læs artiklen her.

Udfordringen består i at regninger tilmeldt Betalingsservice kan blive slettet før de er overført til den nye bank – dette er både kostbart og ikke mindst tidskrævende at få reetableret. Kort kan blive spærret til irritation for kunden. Men værst af alt så står kunden i et vaccum rent investeringsmæssigt idet der ikke kan handles i depotet i afgivende bank og modtagne bank har ikke modtaget et eneste værdipapir og kan derfor heller ikke handle -det kan koste mange penge når markederne er så volatile som vi har set de senere år.

Derfor opfordrer vi bankerne i Danmark til at få styr på sagsbehandlingen da det kun skader deres eget ry og rygte, når en kunde kommer i klemme.

Banker forhaler kunders bankskifte, Børsen 29.10.2015

Kontakt Marianne