Danskerne trykker på pensionspedalen 09.07.2020

Den øgede formue hos danskerne skyldes delvist de tvungne arbejdsmarkedspensioner. I 80’erne indførte mange af arbejdsmarkedets parter i overenskomsforhandlingerne, at deres medlemmer skulle spare en del af deres løn op til pension. Siden har det været en fast del af overenskomstforhandlingerne.

Indfasningen af pensioner skete med små procentdele af lønnen stigende til 12%. Fordelingen af betalingen er typisk 2/3 for arbejdsgiver og 1/3 for arbejdstager. På det private arbejdsmarked har det været en del af lønpakken i mange år og her ligger flertallet på en indbetalingsfordeling på 10% til arbejdsgiverne og 5% for lønmodtagerne.

Det betyder at stort set alle danskere med fast tilknytning til arbejdsmarkedet har en pensionsopsparing den dag de stopper arbejdslivet. Og en opsparing som har været undervejs i ca. 40 år bliver til et ganske betragteligt beløb. Derfor viser det sig at over halvdelen af dem som går på pension i dag kan opretholde et uændret rådighedsbeløb når de stopper arbejdslivet.

Men pensionsopsparing er ikke det eneste æg i kurven. Mange danskere har tilmed ejet en bolig i deres levetid og da boligpriserne er steget sammenholdt med afvikling af gælden bidrager denne del også til at sikre en god pensionstilværelse. Også selv om der er begrænsninger på lånemuligheder – læs mere her: Pensionister – få friværdien i spil 21.02.2020.

Danskerne trykker på pensionspedalen 09.07.2020

Kontakt Marianne