Pensionister – få friværdien i spil 21.02.2020

Der findes mange skrækhistorier om at pensionister er afskåret fra at belåne deres værdi i boligen. Men ikke alle er lige sandfærdige. Confida medvirker i denne artikel i børsen: Sådan får du friværdien i spil som pensionist

Som hovedregel kan pensionister belåne op til 60% af deres friværdi med realkreditlån. Dette maksimum skal fratrækkes evt. pantebreve til kommunen, hvis du har indefrosset dine ejendomsskatter, boligkredit i banken eller har lån i forvejen. Mange banker tilbyder tilmed at lånet kan være uden afdrag i 10 år og nogle banker endda i 30 år. (Når vi skriver banker er det fordi det reelt er bankerne, som kreditvurderer for realkreditselskaberne.)

Med de renter der er gældende pt. er det ganske billigt “at spise mursten” og dermed undgå at skulle sætte boligen til salg for at komme til de ofte store værdier der er.

Dog skal du bide mærke i, at det er bankens vurdering som er gældende for de 60% belåning og denne vurdering kan godt ligge et stykke fra den pris du ville få hvis du solgte boligen.

En anden vigtig bemærkning er, at der i betingelserne for lån uden afdrag i 30 år hos 3 ud af 4 realkreditselskaber ligger en klausul om at de kan kræve afdrag i visse tilfælde. Så du skal overveje om du tror at boligpriserne i dit område vil falde voldsomt inden for de kommende år. Klausulen går nemlig ud på at udgør dit lån i boligen 75% eller mere af boligens værdi i to på hinanden følgende år kan banken kræve afdrag indtil du på ny er indenfor grænsen. Dette vil kunne ske hvis boligmarkedet falder meget i værdi – eksempel:

Boligværdi nu 3.000.000 kr.
Belåning 60% = 1.800.000 kr.  som F5 lån uden afdrag i 30 år

Boligmarkedet falder med 25% efter 3 år og holder sig på dette niveau i 5 år – så vil følgende ske:

Boligværdi er nu faldet til 2.250.000 kr.
Belåning 1.800.000 kr., hvilket nu svarer til 80% af værdien og dermed kan banken kræve at gælden bliver afviklet

Ikke en ønskesituation da planen med de 30årige afdragsfrie lån jo netop var, at der ikke skulle afvikles så langt øjet rækker. Dog er der et ekstra sikkerhedsnet, som du kan spænde ud og det er ved at vælge fast rente. For hvis boligpriserne falder med 25% så er renten typisk også steget og med et lån med fast rente vil gælden også være faldet og der vil være længere til at krydse grænsen på de 75% af boligens værdi. Så selv om de fastforrentede lån er dyrere end dem med variabel rente kan forsikringen være værd at betale.

Derfor er vores anbefaling til alle som er på vej på pension: Se på hele din formue – både den som er i pensioner, investeret i værdipapirere, kontanter og friværdi – når du skal til at leve af din formue.

 

Pensionister – få friværdien i spil 21.02.2020

Kontakt Marianne