Forskudsopgørelsen

Nu har du mulighed for at se din forskudsopgørelse på www.skat.dk.

Der er mange gode grunde til at bruge lidt tid på skatten også de på fremtidige indtægter og udgifter. Det skyldes, at verden ikke er statisk og vores økonomi ændrer sig. Der er utrolig mange danskere, som har omlagt deres lån i boligen i 2014 og det ændrer på en af de største bidragsydere til fradrag, nemlig renteudgifterne. Men der er mange andre ting, som kan være ændret;

 • Nyt lån/omlægning af lån
  •  kan medføre flere eller færre renteudgifter
 • Ændret investering
  • afkast af obligationer og aktier beskattes forskelligt så har du ændret noget så husk at ret prognosen til
 • Familieændringer
  • er du blevet gift/skilt medfører det ændringer. Måske skal du betale børnebidrag eller modtage hustrubidrag. Du kan få overført fradrag fra ægtefællen som du ikke fik da I var samlevende
 • Nyt job
  • indtægten ændrer sig
  • kørsel,  længere/kortere på arbejde
  • pensionering medfører mange ændringer både i indkomst og fradrag
  • sundhedsforsikringer er ikke længere skattefri
  • har du fået fri telefon eller fri bil
 • Pensionsindbetalinger
  • indbetaler du på en aldersopsparing nu og ikke som tidligere på kapitalpension er der ingen fradrag for indbetalingen
 • Nye fradrag – donationer/fagforening el. A-kasse/hustrubidrag el. børnebidrag

Nu hvor du er i gang så kig også lige på Årsopgørelsen for 2014 og ser det ud til at du har betalt for lidt i skat så indbetal før 31.12.2104 så du ikke skal betale strafrenter – de beregnes nemlig fra 1.1.2015 og indtil du betaler. Da de fleste først modtager Årsopgørelsen i marts kan du risikere at skulle betale 3 måneders strafrente – og de er ikke fradragsberettiget!

Forskudsopgørelsen

Kontakt Marianne