Omvalgsbonus – et godt tilbud?

Der er, har været og kommer til at være meget debat i medierne om omvalgsbonus. Omvalgsbonus er det beløb som pensionsselskaber betaler ekstra til deres kunder i gennemsnitsrente for at de frasiger sig deres ret til en minimumsrente af deres pensionsmidler frem til pensionsalderen – ofte omtalt som  ”rentegaranti” (grundlagsrente).

Beløbet opstår, som det beløb selskaberne har hensat i reserve til at modstå de år, hvor afkastet af investeringerne ikke leverer et tilpas højt afkast til at dække udgifterne til depotrente. Og i mange selskaber kræver de høje grundlagsrenter en ultra forsigtig investeringsstrategi, som ikke kan leverer det min. afkast, som kræves og dermed koster det pensionsselskaberne penge samtidig med at kunderne bliver utilfredse med et lavt afkast.

Det er en ond spiral. På den ene side skal pensionsselskaberne leve op til solvensregler og krav om hensættelser til fremtidige rente-/afkastkrav. For ikke at gamble investeres umådeligt forsigtigt (læs mest i sikre obligationer 80-85%) og dermed er afkastet ikke højt nok til at honorerer den lovede rente. Den rente, som midlertidigt tilskrives er omkring 2%, hvilket er meget lavere end afkastet af en ”normal” investering i middel risiko, som flertallet af danskere ellers har. Dermed bliver kunderne utilfredse.

For bare 5 år siden fik du ikke en krone med, når du flyttede din opsparing fra et pensionsselskab til et andet – det kan dog være anderledes i dag – for de heldige. Derfor bør du nøje overveje at få et tilbud fra dit pensionsselskab eller kigge grundigt på det tilbud du har modtaget. Der kan være nogle betydelige summer i vente.

Vores råd er dog at du ikke altid skal tage imod tilbuddet med kyshånd. Så hvordan vurderer du tilbuddet? En kvikguide:

  • Se på den lovede ydelse ved pensionering  (ex. 250.000 kr. i 10 år)
  • Hvad er opsparingens værdi i dag (ex. 1.200.000 kr.)
  • Hvor lang tid er der til pensionering (ex. 10 år)
  • Hvilken rente er ydelsen beregnet efter (ex. 4,5% og 2,5%)
  • Hvilket beløb får du tilbudt i omvalgsbonus (ex. 500.000 kr.)

Med lidt høkerregning vil du kunne stå med 1.700.000 kr. og 10 år til pensionering og til at opnå en opsparing på ca. 2.400.000 kr. – altså et afkastkrav på 900.000 kr., som du selv skal kunne skaffe – det svarer til en årlig forrentning på ca. 4% efter omkostninger og skat.

Bliver du i gennemsnitsrente vil du kunne få opsparingsværdien ved pensionering uden at løbe en investeringsrisiko. Skal du selv ud og investere beløbet de næste 10 år har du chancen for at opnå et højere afkast, men ikke uden at løbe en pæn risiko. Så spørgsmålet er om du ønsker mere risiko og har lyst til at prøve om du kan slå det risikofrie afkast?

Derfor kræver tilbud om omvalgsbonus en grundig overvejelse og måske er der brug for professionel rådgivning.

Omvalgsbonus – et godt tilbud?

Kontakt Marianne