Garantier koster Danica-kunder dyrt, Børsen 18.5.2015

Confida medvirker i denne artikel.

Det handler om forsikring mod negativt afkast de sidste 10 år op til udbetalingsalderen – altså har du aftalt at din pension skal udbetales fra du er 65 år knapper Danica automatisk en investeringsgaranti mod negative afkast på din opsparing fra du er 55 år. Det betaler du 0,25% for af din opsparing årligt!

Der er to ting i disse garantier som vi mener er forkerte;

  1. Hvorfor skal kunderne pr. automatik have en investeringsgaranti? Det er ikke alle kunder, som ønsker en sådan eller overhovedet har brug for en. I vores optik ville det være mere kundeorienteret, at sende et brev ud til kunderne om muligheden for at tilknytte en investeringsgaranti de sidste 10 opsparingsår og så oprette den til dem, som ønsker en.
  2. Når kunder har overladt investeringen til pensionsselskabet og de allerede per automatik nedbringer risikoen i investeringen op til udbetalingsalderen, virker det dobbelt også at have en yderligere garanti.

    Hertil kommer at rådgivning om investering ikke kan isoleres til at koncentrere sig om en enkelt del af formuen (her pensionen i Danica), man er nød til at se på hele formuen som kunden råder over for at kunne rådgive i fornuften af en investeringsgaranti.

Et andet spørgsmål som trænger sig på er, hvorfor det alene er de sidste 10 år inden pensionering, som er vigtige at sikre? Hvad med de 10-25 udbetalingsår som følger herefter? Der er flere og flere pensionsselskaber, som også tilbyder, at kunderne kan investere deres penge mens de får udbetalinger fra pensionen.

Det faktum at kunderne i 99% af tilfældet også selv bærer risikoen – på trods af investeringsgarantien – gør blot automatikken i Danica lidt ulden og for så vidt også andre pensionsselskabers investeringsgarantier. Det forholder sig nemlig sådan at garantien er en kredit – et negativt afkast trækkes på kreditten og tilskrives ikke din pension, men du får heller intet afkast tilskrevet før kreditten er i plus igen. Skulle kreditten efter 10 år være i minus så dækker pensionsselskabet, men denne risiko betegner de som lille i deres regnskab!

Igen bliver vi nød til at slå på tromme for at rådgivning om investering, pension, boligfinansiering mv. hænger sammen og kan ikke skilles ad, hvis du vil have de rigtige råd så du træffer økonomisk rentabel valg til din fordel.

Garantier koster Danica-kunder dyrt, Børsen 18.5.2015

Kontakt Marianne