Farvel til et af de skjulte gebyrer

Confida: “En tidsvarende klog og modig beslutning” – vi gratulerer!

Nordea Invest annoncerede den 10. april 2015, at de nu har forhandlet med Nordea Bank og kommet frem til at tegningsprovisionerne og markedsføringstillægget skal bortfalde – det hilser vi velkommen med stor applaus!

Nordea Invest gør det ikke med hoved under armen. I Nordea bank er de klar over, at det koster her og nu, men de har en forventning om, at kundernes lyst til at skifte ud imellem investeringsforeningerne (ex. fra Nordea Invest Danmark til Nordea Invest USA) stiger med deraf følgende kurtageindtægter og tilstrømning af nye kunder, vil opveje indtægtstabet og forhåbentlig også øge indtjeningen på sigt.

Vi håber, at de får ret. At kunderne har fokus på omkostninger og at resultaterne i foreningerne også retfærdiggør, at de er det rette valg. Der er dog ingen tvivl om, at de har gjort sig mere interessante for en bredere del af potentielle kunder og rådgivere.

Læs pressemeddelelsen her.

Vi håber tilmed, at der er flere som følger i Nordea Invests fodspor til mere gennemsigtighed. For selvfølgelig er der en omkostning ved at udlicitere pasningsopgaven af penge, men hvorfor skal den være skjult? Og ikke mindst hvorfor skal den være så høj?

Fra Confida  følger vi spændt med i udviklingen for at se om Nordea Invest fortsat kan holde føringen, som Danmarks hurtigste voksende investeringsforening, også uden tegningsprovision, for så gør de deres konkurrenters argument for at fastholde denne til skamme og det vil glæde os for det er til glæde for kunderne, som i dag bliver flået uden at de ved det.

 

FAKTA:

Tegningsprovision er det som banken modtager i up-front provision for at sælge en andel i en investeringsforening til dig. Provisionen udgør fra 0,2% i obligationsafdelinger til 3% i udenlandske foreninger – for Nordea Invests vedkommende var niveauet 0,75-1,25%

Det betyder, at køber du investeringsbeviser for 100.000 kr. går der 1% til banken = 1.000 kr. på salgsdagen plus den løbende provision, som fortsat eksistere hos alle investeringsforeninger og udgør 0,2%-1,5% ekstra.

Hertil kommer de omkostninger, som findes inden i investeringsforeningen – se tidligere artikel om dette: Den halve sandhed og Den fulde sandhed…

Farvel til et af de skjulte gebyrer

Kontakt Marianne