Ny EU-dom presser danske skatteregler, Berlingske 23/10-14

Confida gør i denne artikel opmærksom på den forskelsbehandling som findes i dag på afkastbeskatning af danske og udenlandske investeringsforeninger.

Der er netop faldet en EU-dom mod Tyskland for skattemæssig forskelsbehandling af indenlandske udbydere af investeringsprodukter og udenlandske udbydere. Flere skatteadvokater mener, at dommen kan overføres til DK.

Bliver dommen til dansk virkelighed vil det omfatte opsparing i frie midler. Investering af pensionsopsparing og opsparing i selskaber er allerede underlagt lagerbeskatning. Derfor kan det også undre, at det ikke gælder de frie midler.

Betydningen er, at danskere, som har fri opsparing investeret årligt skal opgøre om de har tjent eller tabt på deres investering. Er der gevinst beskattes denne og tab giver fradrag. Beskatningen falder uanset om du har solgt dine investeringer og dermed ikke står med en reel gevinst i hånden. Dermed tvinges du til at sælge for at betale skatten og omvendt får du penge tilbage i skat når du har tabt penge.

Det er der mange, som mener er skidt. I Confida er vi ikke ubetinget enige. Lagerskatten bevirker, at vi tvinges til at handle mod vores irrationelle investorlogik, hvilket kan give et højere afkast på sigt. Vi møder ofte kunder, som for 10 år siden har købt en investeringsforening og tjent mange penge de første år, men de seneste år er foreningen sakket bagud. Den eneste grund til at kunden ikke sælger og køber et bedre produkt er, at der ligger en stor skatteregning og venter ved salget. Og det er uhensigtsmæssigt!

Hvis du som investor husker at købe, når du får penge tilbage i skat (ved tab) og sælge for at betale skatten (ved gevinst), vil du både opnå en rebalancering af din investering (justering af risiko tilbage til udgangspunktet) og få et mere stabilt afkast.

I dag beskattes alle udenlandske investeringsforeninger og ETF’ere efter lagerprincippet og bliver dommen afspejlet i den danske lovgivning vil der ikke længere være en forskelsbehandling, hvilket vil betyde at flere udenlandske investeringsforeninger vil være interesserede i det danske marked og også have en reel chance for ikke på forhånd at blive dømt ude pga. skattemobning.

Og meget tyder på, at der kommer til at ske noget – der er nemlig taget skridt til en sag mod Danmark…tilmed lyder snakken på vandrørene, at reglerne bliver ensrettet for danske og udenlandske investeringsforeninger, nemlig til realisationsskat, når der er tale om udloddende afdelinger.

 

Fakta om skatten:

En dansk investeringsforening i aktier beskattes først, når du sælger. Beskatningen er 27% for de første 49.200 kr. af gevinsten og 42% af det som er over 49.200 kr. (dobbelt for ægtefæller)

Danske investeringsforeninger i obligationer beskattes først ved salg. Beskatningen er kapitalindkomst, der kan svinge fra 25-42% afhængig af om du har positiv eller negativ kapitalindkomst.

Den årlige udlodning fra investeringsforeningerne beskattes som hhv. aktieindkomst og kapitalindkomst.

Udenlandske investeringsforeninger og ETF’ere beskattes efter lagerprincippet, hvilket betyder at beskatning finder sted hvert år uafhængigt af om du har solgt. Er værdierne steget beskattes den latente gevinst og ligeledes giver det latente tab også fradrag.

Beskatningen af gevinster/fradrag for tab sker som kapitalindkomst uanset om det stammer fra aktier eller obligationer – på linje med renteudgifter og renteindtægter. Dermed kan den private investor risikere, at skulle betale en højere skat af gevinster (op til 42%) af de første 49.200 kr. ift. en dansk investeringsforening i aktier (som slipper med 27%).

Omvendt vil en person med høje renteudgifter kunne modregne sine gevinster heri og dermed have en beskatning fra 25%. (negativ kapitalindkomst over 50.000 kr.)

Hertil kommer, at du ikke kan investere for den udskudte skat, som du kan i danske investeringsforeninger.

 

Ny EU-dom presser danske skatteregler, Berlingske 23/10-14

Kontakt Marianne