Nye regler har effekt på lånelysten

Confida deltager i Børsen 1. september 2018 med input til de stigende friværdier i fast ejendom og om lånelysten er tilbage.

Læs artiklen her: Nye regler har effekt på lånelysten

Generelt er friværdierne steget ganske markant de senere år, men den store friværdi-lånefest er ikke fulgt med. Det danskerne bruger deres friværdi til er primært til forbedringer på huset eller vedligeholdelse af dette.

Det mener vi i Confida er et sundhedstegn. Finanskrisen er ikke glemt og det ekstremt lave renteniveau har ikke overophedet lånelysten til forbrug. Ydermere giver en forbedring eller en god vedligeholdelse af boligen også en stigende friværdi og dermed udgør det en investering.

Bremsen på låntagningen kan til dels også tilskrives de nye regler som trådte i kraft ved årsskiftet, hvor banker nu er pålagt at kigge på årsindkomsten for husstanden før de bevilliger afdragsfrie lån. Læs mere om de nye regler her.

Reelt betyder de nye regler sammenholdt med belåningsværdien af boligen ganske meget for de muligheder danskere med friværdi har for at kunne komme til den opsparede friværdi.

Generelt er belåning op til 60% af boligens værdi muligt for alle, men ikke i alle pengeinstitutter.

Belåning udover 60% kan vise sig vanskeligt og ikke mindst vanskeligere efter 1.1.2018 for husstande med en lav indkomst og høj boligværdi.

Vi oplever i højere grad, at kassen bliver smækket i overfor pensionister så de står tilbage med det kort på hånden der hedder SÆLG og det synes vi er en skam. At blive boende i egen bolig er ofte en billigere løsning for mange end at flytte til en lejebolig.

Flere ældre vælger ny bank – ikke fordi de før har været utilfredse, men simpelthen fordi de bliver tvunget til et bankskifte af en regid kreditvurdering i egen bank. Her taler vi ikke om dårlige kunder, men om ganske attraktive kunder, der blot har størstedelen af deres formue i fast ejendom.

I Confida mener vi, at der er behov for at få gennemgået reglerne på ny, så ingen tvinges til, at sælge deres ejendom for at realisere det der retteligt er deres.

 

 

Nye regler har effekt på lånelysten

Kontakt Marianne