Pensionsselskaber holder på kundernes hvilende ordninger

I Confida støder vi jævnligt på pensionsselskaber som stiller spørgsmålstegn ved om det nu er en god ide at flytte pensionsordningen fra dem. De kontakter typisk den kunde som ønsker at flytte opsparingen, trods fuldmagt, hvor det tydeligt fremgår at kunden ikke ønsker kontakt og at kommunikationen skal ske med Confida.

Årsagen til handlingerne må alene skyldes at den indtjening der er fra de hvilende opsparinger (opsparinger uden indbetalinger) er så indbringende at selskaberne helst ikke vil slippe dem.

De rådgivere som fra tid til anden anbefaler kunder, at samle deres policer er underlagt lovgivning og regler om god skik. Det gør at vi i Confida er ekstra omhyggelige, når vi undersøger om det kan betale sig for kunden at flytte eller samle deres opsparinger på færre ordninger. Vi har nemlig alene interesse i at gøre opmærksom på de muligheder der er i en alternativ sammensætning, det er kundens valg at effektuere evt. konklusioner. Hvis vi anbefaler en kunde at handle mod bedre vidende, har vi ikke alene en utilfreds kunde, men også et erstatningsansvar og i Confida samler vi på tilfredse kunder.

Læs artiklen her: Pensionskasser holder på kunder der vil væk

Trods artiklens fokus på de tre pensionskasser oplever vi en større obstruering fra pensionsselskaberne.

At pensionsselskaberne enten nægter at svare når de bliver kontaktet, alene ønsker at kommunikere med kunden eller henviser til hvad der kan læses via login med NemID er ren cikane, men er desværre ganske udbredt. Det er svært at se logikken da de jo dermed generer deres kunder, som blot i højere grad ønsker at forlade butikken.

 

Pensionsselskaber holder på kundernes hvilende ordninger

Kontakt Marianne