Sådan får du gratis sommerhus, Børsen 8.5.16

Børsen bringer artiklen Sådan får du et gratis sommerhus, hvor vi kommenterer på om det er en god investering at købe sommerhus med udlejning for øje.

Påstanden om at det er gratis kommer fra købermægler.dk som mener at med de lave renteniveauer vi har p.t. kan lejeindtægter rigelig opveje udgifterne ved købet. Som med alle “plantede” historier er der en bagtanke med denne – nemlig at virksomheden har en stor interesse i at flere køber sommerhuse og konsultere dem for at blive bekræftet i at det er en super god ide.

Det som bare glemmes i beregningen er at renten jo ikke er garanteret så lav i hele lånets løbetid, medmindre du vælger et fastforrentet lån og at forudsætningen om at sommerhuset kan lejes ud med samme frekvens heller ikke er garanteret. Hertil kommer slitage, vedligehold osv.

Dermed ikke sagt at alle bør løbe skrigende bort, men debatten skal nuanceres og købere skal kende de ricisi som de påtager sig ved investeringen. Derfor rådgiver vi vores kunder til kun at købe ekstra bolig, hvis de også selv har en interesse i sommerhuset og forventer at benytte det. Vi gør også meget ud af at forklare, at det er en risiko de påtager sig som på papiret kan se ganske fornuftig ud, men de forudsætninger som er lagt ind kan ændre sig ganske pludseligt. Tidshorisont er også en væsentlig faktor idet en ejertid på under 5 år kan indebære høj risiko for tab på værdien.

Vi opfordrer altid vores kunder til at se det som et hele – altså hvordan har de fordelt deres opsparing i hhv. fast ejendom, pensioner, opsparing i værdipapirer og evt. virksomhed. Er der en overvægt i fast ejendom allerede kan det godt være at den ekstra likviditet skal spares op på anden vis for at sikre en vis balance og robusthed i økonomien.

Sådan får du gratis sommerhus, Børsen 8.5.16

Kontakt Marianne