Sådan reber du sejlene til aktieuvejr

I juni 2019 var der nervøsitet over om aktierne havde nået toppen af potentialet og Confida medvirkede i denne artikel med råd til investorere om hvordan man mindsker tabene når aktierne vender om og falder i værdi.

Det er altid vigtigt at sprede risikoen når du investerer. Dette fordi du i princippet ikke ved om dine investeringer vil give et positivt eller negativt afkast den kommende periode. Jo flere aktivklasser (aktier, risikoobligationer, stats- og realkreditobligationer) du spreder din investering på jo mindre risiko løber du for store kursudsving.

Der er mange som gerne vil give dig indtryk af at de ved hvad der kommer til at ske med markedet den kommende tid, men du kan være sikker på at de på ingen måde ved besked og derfor bør du tænke i alternative baner.

Det vigtigste at forholde sig til er hvor stort et tab som du vil kunne acceptere i en periode af din investeringstid. Det er også vigtigt at du som minimum har 3-5 år før du skal bruge pengene og før du dømmer investeringen interessant eller uinteressant.

Der er også mange omkostninger at holde øje med – både de skjulte og dem som du får oplyst. Omkostninger er et dræn i dit afkast og derfor bør du minimere dem. Det kan du gøre til dels ved ikke at handle hyppigt, vælge en billig depotbank og se på omkostninger i det du investere i.

Du bør også tage stilling til om du vil gøre arbejdet selv eller have hjælp til opgaven.

Læs vores andre artikler om investering for at blive klædt bedre på til at træffe dine valg.

Sådan reber du sejlene til aktieuvejr

Kontakt Marianne