Unoterede aktier for pensionsmidler, Børsen 16.5.2017

Er det en god ide at investere dine pensionsmidler i unoterede virksomheder – debatten er ofte oppe og vende af flere årsager. Confida medvirker i Børsen med vores holdning – læs artiklen her.

Senest har erhvervsministeren nedsat en arbejdsgruppe som skal se på hvordan flere pensionsmidler kan bruges til at finansiere danske virksomheder, men ministeren glemmer helt formålet med opsparingen – en tryg alderdom. Det kan godt være at vores holdning er gammeldags, men den risiko som denne type investeringer typisk repræsentere er ultra høj og når private investere sker det gerne på en blanding af for lav viden og personlige præferencer (min svogers virksomhed). Det er de færreste private som har den fornødne indsigt i markedsvurdering, økonomi i virksomheden, fremtidsudsigterne ol. dermed sker en investering i en unoteret virksomhed ofte med bind for øjnene og det er ikke noget som vi anbefaler.

Investering i unoterede virksomheder skal ske som en pool af mange virksomheder (risikospredning) og det bør begrænses hvor meget man kan sætte i denne type investeringer.

Dette siger vi fordi vi har kundens økonomi i sigte og det ville være meget surt at miste en stor del af den opsparing som skal forsørge dig i din 3. alder på højrisikoinvesteringer.

De fleste har en pensionsopsparing via arbejdsgiver og da pensionsselskaberne/-kasserne på livet løs investere i denne type aktiver er der ikke et øget behov for at private kommer efter og samler de selskaber op som de professionelle har sagt nej tak til.

Investering skal ses som en helhed – med det mener vi at du bør betragte din opsparing i fast ejendom, fri opsparing, pensionsopsparing og evt. opsparing i virksomhed under et når du sammensætter din risiko og planlægger hvad du skal sætte formuen i. Der er mange synergier i vores skattesystem som du skal holde øje med og afkastet af dine investeringer beskattes ikke ens afhængig af om du har tab eller gevinst og er forskellig i hhv. pensionsmidler og fri opsparing. Derfor er det vigtigt at du søger råd, hvis du ønsker den optimale sammensætning.

Unoterede aktier for pensionsmidler, Børsen 16.5.2017

Kontakt Marianne